huwelijksrituelen

In ons land zijn veel locaties waar een huwelijksceremonie kan worden gehouden. Een ambtenaar van de burgerlijke stand sluit een huwelijk niet meer alleen op het gemeentehuis.

Daarnaast zijn er professionals die zich laten inhuren om als een soort ceremoniemeester of B.A.B.S. (= Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) de huwelijksceremonie te leiden.

U kunt mij als ceremoniemeester inhuren voor een huwelijksceremonie na de burgerlijke huwelijksvoltrekking. Eventueel kan de burgerlijke huwelijksvoltrekking ook in zo'n ceremonie ingepast worden.

Op onze speciale huwelijkssite "www.ornatus.nl" leest u alles over het organiseren van huwelijksceremonies en daaraan gerelateerde vieringen door Ornatus ritueelbegeleiding.

Kees Manders

ontwikkelingen bij huwelijksrituelen

Veel bruidsparen willen hun trouwdag vieren, hetzij uitbundig en/of apart, hetzij ingetogen en/of sober. Bij het huwelijk horen allerlei rituelen. In het verleden stond alles min of meer vast. Een ambtenaar van de burgerlijke stand voltrok in de trouwzaal van het gemeentehuis het burgerlijk huwelijk. Daarna ging het gezelschap naar de kerk voor de kerkelijke inzegening.

Met de individualisering en de ontkerkelijking zochten mensen naar andere manieren om hun huwelijk ceremonieel te vieren. Dat heeft met de behoefte te maken om zich te onderscheiden van anderen en om van de trouwdag vooral een persoonlijk gebeuren te maken. 

Zo ontwikkelde de huwelijksceremonie zich van een qua inhoud en vorm min of meer vaststaande viering tot een volgens eigen wensen van het bruidspaar opgebouwd ritueel.